Fauna, Quisco

Havik?

Weet geen naam

Mus?
Pelikaan

Vliegende pelikanan
Gier
Jote de cabeza colorada
Gier, rode kop
Loica
Bandurria
Loica
Zeewolf
Lagartija
Scholekster

Meeuw
Otro lagarto